POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sengketa Tata Usaha Negara:
 Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antata orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 1 angka 10 Undang—undang Nomor 51 Tahun  2009.

UNTUK SELENGKAPNYA SILAKAN KLIK DI SINI

Iklan